Grzegorz z Sanoka

Husytyzm - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Janusz Justyński
  • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239

międzynarodowego. Podstawy polskiej racji stanu. W tym samym czasie Grzegorz z Sanoka przeciwnik scholastyki...

Reformacja- ćwiczenia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli politycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2198

, jego dworzanin, uczony Grzegorz z Sanoka, ozwał się z goryczą do legata papieskiego, Cesariniego, konającego...

Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Małgorzata Łuszczyńska
  • Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej
Pobrań: 2450
Wyświetleń: 7427

Ramy czasowe: VI-V wiek p.n.e. Nie byli wyznawcami jednego systemu, to wędrowni i bardzo wszechstronni nauczyciele, nie byli filozofami z zawodu. Uczuli oratorstwa, gramatyki, retoryki, matematyki, astronomii, poezji, historii, nauki o państwie i prawie. Pobierali wynagrodzenie za nauczanie. ...