Grupa eksperymentalna - strona 5

Komunikowanie masowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Patrycja Szostok
 • Wstęp do teorii komunikowania masowego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2562

zależną obserwacja : warunki naturalne eksperyment kontrolowany : występują przynajmniej 2 grupy : grupa...

Pamięć- wyjaśnienie zjawiska.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Maria Urban
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1029

materiału w pamięci. W tym wypadku osoby badane w grupie eksperymentalnej i kontrolnej uczą się w różnych...

Schematy, heurystyki, błędy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

Badani w grupach eksperymentalnych czytali artykuł o nieodpowiedzialnym (hazard, narkotyki) zachowaniu...

Szkoła behawioralna w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5691

. Otóż w trakcie trwania eksperymentu osoby wchodzące w skład zarówno grup eksperymentalnych...