Granice Polski - strona 12

Formy nabycia obywatelstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2835

Repatriant nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa z chwila przekroczenia granic polskich. Do przekroczenia...

Wycieczka jako działalność gospodarcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 266
Wyświetleń: 770

z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem po przekroczeniu granicy Polski; następstwa nieszczęśliwych...

Program Phare

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

obejmuje tereny przygraniczne w rejonie granicy polsko - niemieckiej i polsko - czeskiej, a od roku 2000...

Polska w Europie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Zamęcki
 • Polska w Europie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

i język - wschodnia granica polski: historyczn i kulturowe aspekty wschodniej granicy Rzeczpospolitej...