Granica proporcjonalności wzór - strona 31

Produkcja - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Katarzyna Zeug-Żebro
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 497

jednego czynnika zmiennego A i dana jest wzorem: Q = − A3 + 6 A2 + 15 A . a) Jaka jest maksymalna możliwa...

Zadania na twierdzenie 3 ciagów

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428

, aby obliczyd granicę powyższego ciągu? a) W liczniku ze wzoru na sumę ciągu geometrycznego, a w mianowniku...

Portfel akcji dwóch spółek

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2450

- oczekiwane stopy zwrotu akcji wchodzących w skład portfela Z powyższego wzoru wynika, ze oczekiwana stopa...

Ściśliwość gruntu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Grzegorz Jan Izbicki
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1680

), który określa się ze wzoru: w którym: Mi - edometryczny moduł ściśliwości dla zakresu naprężeń σi do σi+1  σi...

Tarcie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623

= f N. (3.8) Występujący w tym wzorze współczynnik proporcjonalności f nazywamy współczynnikiem tarcia...

Cele i zasady polityki regionalnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Wojciech Bitner
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

[podregiony] położone wzdłuż jej wszystkich wewnętrznych i niektórych zewnętrznych granic lądowych...

Analiza konstrukcji - uwagi wstępne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1323

materiałów nazywa się długością wyboczeniową (buckling length). „ Wykorzystując znany wzór na promień...

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 574

miały możliwość zapewnienia ich przestrzegania zakaz wstecznej mocy norm zasada proporcjonalności Środek...