Wprowadzenie do przedmiotu prawo konstytucyjne - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do przedmiotu prawo konstytucyjne - ćwiczenia - strona 1 Wprowadzenie do przedmiotu prawo konstytucyjne - ćwiczenia - strona 2 Wprowadzenie do przedmiotu prawo konstytucyjne - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia nr 1. Wprowadzenie do przedmiotu prawo konstytucyjne. Źródła prawa. 1. Czym zajmuje się prawo konstytucyjne? Prawo konstytucyjne - część prawa publicznego. W znaczeniu szerokim to całokształt norm prawnych, które regulują ustrój polityczny i społeczno-gospodarczy państwa.
Prawo konstytucyjne obejmuje takie zagadnienia jak:
- podmiot władzy suwerennej w państwie i sposoby jej sprawowania
- status jednostek w państwie
- podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa
- system organów państwowych
- podstawy systemu wyborczego
2. Definicja konstytucji Konstytucja - w znaczeniu formalnym jest to akt o najwyższej mocy prawnej w państwie, uchwalony w specjalnym trybie, o specjalnym trybie zmiany.
Najwyższa moc prawna polega na tym, że wszystkie akty normatywne muszą być zgodne z konstytucją. Konstytucja stanowi punkt wyjścia do aktów niższego rzędu. Akty niższego rzędu powinny rozwijać przepisy konstytucji.
Konstytucja reguluje:
- zasady ustroju politycznego państwa
- zasady ustroju społeczno-gospodarczego państwa
- status jednostki w państwie
- organizacje, ustrój, kompetencje i relacje między poszczególnymi organami państwa
- sposób zmiany konstytucji.
3. Informacje o Konstytucji z 1997 r. Jak się kształtowało, dyskusje, główne problemy
Uchwalon a 2 kwietnia 1997 r. Zatwierdzona w referendum 25 maja 1997 r. Weszła w życie 17 października 1997 r. 4. Źródła prawa. Wprowadzenie (Rozdział III Konstytucji) 4.1. Cechy systemu źródeł prawa w Polsce - podział źródeł prawa na powszechnie i wewnętrznie obowiązujące (dychotomiczny, dualistyczny system źródeł prawa)
- określenie miejsca prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa
- sprecyzowanie zasad wydawania aktów wykonawczych do ustaw
- sformułowanie zasady zamkniętego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego
4.2. Akt normatywny a akt administracyjny 4. 3 . Prawo powszechnie obowiązujące a prawo wewnętrznie wiążące 4. 3 .1. Prawo powszechnie obowiązujące - norma powszechnie obowiązująca może być adresowana do wszystkich, to znaczy może wyznaczać ich sytuację prawną (nakazy, zakazy, prawa i obowiązki). Ma charakter generalno-abstrakcyjny.
- Akty tworzą katalog zamknięty, hierarchicznie uporządkowany
- katalog zamknięty podmiotowo i przedmiotowo
- istnieje bezwzględny obowiązek publikacji aktów prawa powszechnie obowiązującego w odpowiednim dzienniku urzędowym


(…)


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - art. 213 ust. 2
Ministrowie, kierujący działami administracji rządowej - art. 149 ust. 2
przewodniczący komitetu określonego w ustawie i powołani w skład Rady Ministrów - art. 149 ust. 3
zakaz subdelegacji - organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać tej kompetencji innemu organowi!
aspekt przedmiotowy - wskazuje zakres spraw przekazanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz