Gramatyka historyczna języka greckiego - strona 4

Językoznawstwo współczesne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Beata Afeltowicz
 • Językoznawstwo współczesne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4774

) najbardziej zagrożonych języków na świecie (sposoby wymowy, zapis, zasady gramatyki mają być zarchiwizowane...

Stylistyka – pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Stylistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1883

tę funkcję, encyklopedia języka polskiego, podręcznik do gramatyki też -„Mówiąc zawistna miałem...

Antyk i Średniowiecze - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • R. Bednarz- Grzybek
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1540

ze sobą znajomość wszelkiego rodzaju sztuk i nauk, zaczęto uczyć się w Rzymie języka greckiego. Ideał obywatela...

Książka ksylograficzna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1596

podręczniki szkolne, gramatyki języka łacińskiego , donaty (Aelius Donatus w 350 r. n. e napisał gramatykę...

Instrukcja kancelaryjna - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

w 1 zjawisku *3 akapit - konstrukcja pracy styl, gramatyka, ortografia - warunki protokołu zdawczo...

Przykłado0we pytanai egzaminacyjne

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

. było coś też z gramatyki transformacyjno -generatywnej 5. coś o poglądach de Saussure'a-nie wiem jak to się pisze:) 6. liga...

Collegium Nobilium w Warszawie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1281

gramatyki przesunięty miał być na lekturę arcydzieł rzymskiej literatury. Nauka języka greckiego została...

Tradycja filologiczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

, spekulacjach etymologicznych dotyczących użytych słów, ustalaniem gramatyki. Podstawowym materiałem do badania...

Logika-opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Dorota Maria Kiebzak-Mandera
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1512

od językoznawstwa historyczno-porównawczego; Pokrewieństwo ustalamy, jakich kuzynów bliskich i dalszych mają języki...

Troja i Schliemann

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z archeologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

do gramatyki, pozbawiony wielu stron słownik i rosyjski przekład Telemacha. Niezwłocznie rozpoczął naukę nowego...