Gramatyka historyczna języka francuskiego - strona 4

Książka ksylograficzna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1596

podręczniki szkolne, gramatyki języka łacińskiego , donaty (Aelius Donatus w 350 r. n. e napisał gramatykę...

Instrukcja kancelaryjna - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

w 1 zjawisku *3 akapit - konstrukcja pracy styl, gramatyka, ortografia - warunki protokołu zdawczo...

Propedeutyka gramatyki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4900

-; w jego obrębie brak oboczności `ten, kto maluje' malować → malarz H. Wróbel: Gramatyka języka polskiego. Kraków...

Celestyn Freinet - życiorys

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

od tej formalnej gramatyki do czytania prawdziwych tekstów. Uczniowie często z trudem przechodzą od odcyfrowywania...

Uniwersalia językowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Kazimierz Cybulski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3521

nad przekładem automatycznym i w związku z powstaniem oraz rozwojem gramatyki transformacyjno-generatywnej. Jedną...

Logika-opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Dorota Maria Kiebzak-Mandera
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1512

od językoznawstwa historyczno-porównawczego; Pokrewieństwo ustalamy, jakich kuzynów bliskich i dalszych mają języki...