Gramatyka historyczna a historia języka - strona 4

Teksty źródłowe Wołoszyna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 840

przy pomocy poprawnej gramatyki, jak i literatury. Język grecki jest też konieczny, gdyż bez niego nie opanuje...

Antyk i Średniowiecze - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • R. Bednarz- Grzybek
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1547

, a kierownikiem był magister principalis; elementy gramatyki, retoryki, początki filozofii, arytmetyka, geometria...

Drukarstwo europejskie w XVII w

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1204

drukarz francuski, Vitre- drukował dzieła orientalne (gramatyki językó wschodnich, tureckiego, arabskiego...

Celestyn Freinet - życiorys

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

od tej formalnej gramatyki do czytania prawdziwych tekstów. Uczniowie często z trudem przechodzą od odcyfrowywania...

Instrukcja kancelaryjna - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

w 1 zjawisku *3 akapit - konstrukcja pracy styl, gramatyka, ortografia - warunki protokołu zdawczo...

Przykłado0we pytanai egzaminacyjne

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

. było coś też z gramatyki transformacyjno -generatywnej 5. coś o poglądach de Saussure'a-nie wiem jak to się pisze:) 6. liga...

Słownik a społeczeństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Leksykologia zewnętrzna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

za sobą konsekwencje w sposobie doboru odpowiedniego słownictwa z leksyku, przestrzegania zasad gramatyki i składni...