Gramatyka historyczna a historia języka - strona 17

Filozofia I rok

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Piotr Kostyło
 • Filozofia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3108

. W Semiotyce wyróżniamy 3 obszary namysłu: SYNTAKSA - coś podobnego do naszej gramatyki, bada to jakie miejsce...

Koło Wiedenskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

pierwszy ilustruje zdanie: „Marcin śpi szybciej niż Jurek”. Jest ono zbudowane zgodnie z regułami gramatyki...

Semantyka aspekt filozoficzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

- egzemplarze, tj. konkretne pojedyncze napisy, fale dźwiękowe. zdania - typy, tj wytwory określonej gramatyki...

Stefan Żeromski - Syzyfowe prace

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

wojewódzkiej w Klerykowie Leim był największą sławą wśród profesorów. Wykładał historię powszechną, języki...

Historyczne istnienie i działanie Jezusa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Andrzej Wańka
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

Historyczne istnienie i działanie Jezusa Scjentyzm i racjonalizm prezentował nieufność wobec wiary...

Od starożytności do KEN-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Aneta Niewęgłowska
 • Historia wychowania i myśli pedagogicznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w szkole średniej podstawę programu stanowiła lektura poetów. Ważną rolę odgrywa nauka gramatyki greckiej...

Sofiści-poglądy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

, a więc znajomość dialektyki, gramatyki, retoryki, matematyki, astronomii, historii, poezji, wiedzy o państwie...

Księgi w chrześcijaństwie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

. - Łacina, mimo powolnego psucia się, była językiem ludzi wykształconych średniowiecza. - Od 350 r. n. e...