Godzina policyjna - strona 2

note /search

Stosunki międzynarodowe

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4221

obywateli państwa wprowadzając np. swbode poruszania się, posiadano prawo podsłuchu, godzina policyjna...

Partie i systemy partyjne

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 665
Wyświetleń: 6454

. swbode poruszania się, posiadano prawo podsłuchu, godzina policyjna. Państwo jako władza przyzwyczaja...

Prezydenci USA - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

. US (1943) Wprowadzono godzinę policyjną, ale tylko dla mniejszości narodowych - chłopak był studentem...

Życie społeczne

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

wymianę młodzieży. W Polsce, jak się okazało podczas niedawnej próby wprowadzenia godziny policyjnej...

Życie społeczne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400

wymianę młodzieży. W Polsce, jak się okazało podczas niedawnej próby wprowadzenia godziny policyjnej...

Historia myśli pedagogicznej - Georg Kerschensteiner

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Historia myśli pedagogicznej Starożytna Grecja była podzielona na miasta - państwa ( polis) Sparta była polis wojennym Noworodek był oceniany przez radę starszych ( Geruzję) oceniano jego przydatność do życia, a dzieci słabe i wątłe uśmiercano, uważano, że jest ona nieprzydatne dla państwa. Staroży...

Historia literatury - Bobkowski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

A. Bobkowski: Szkice piórkiem , t. I (1940-1941) Kilka informacji wstępnych z posłowia pióra Romana Zimanda: Bobkowski pisał dziennik już wcześniej, ale (jak notuje 25 XI 1940 r.) wszystkie zeszyty zostały spalone po wejściu Niemców do Paryża. Aktu zniszczenia kazali dokonać żonie autora znajom...