Prezydenci USA - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezydenci USA - wykład - strona 1 Prezydenci USA - wykład - strona 2 Prezydenci USA - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Swoistym wyjątkiem od powyższej zasady nie ingerowania w kwestie polityczne są dwie niezwykłe polityczne sprawy:
1. USA v. Nixon (1974) - ale tam Sąd Najwyższy stwierdził, że podstawą orzekania nie są kwestie polityczne (choć politycznie był to jeden z najważniejszych wyroków, bo de facto doprowadził do ustąpienia prezydenta), ale pospolite przestępstwo
2. Wybory na urząd prezydenta z 2000r., kiedy to SN wskazał kto będzie 43 prezydentem (było jasne-jak przeliczamy głosy-wygrywa A. Gore, a nie G.W.Bush
Postępowanie
Sesja SN rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek października i trwa do końca czerwca roku następnego. Może zostać zwołana sesja nadzwyczajna. Reguła jest taka, że przez dwa tygodnie SN wydaje wyroki, a przez następne dwa studiuje kolejne sprawy i tworzy uzasadnienia do wydanych wcześniej wyroków. Oczywiście każdy sędzia ma swoich asystentów (wybitni młodzi prawnicy), którzy wertują akta w czasie, gdy sędziowie miło spędzają czas. Oni też przygotowują w większości spraw wewnętrzne raporty swoim sędziom. Pracują na okrągło, ale zaletą tego jest, że po okresie aplikacji niewolniczej pracy są natychmiast werbowani do najlepszych kancelarii prawniczych na świecie, bądź dostają nominacje na sędziów dystryktowych.
W piątki odbywają się narady SN w pełnym składzie. Każda sprawa jest przedmiotem narady całego składu SN, każdy sędzia powinien być przygotowany. Niemal wszystkie sprawy podlegają wstępnej selekcji na posiedzeniu niejawnym. Przed posiedzeniem sędziowie sygnalizują prezesowi swoje stanowisko co do sprawy - powstaje tzw. Discuss list. W ten sposób przechodzi 30% spraw, pozostałe 70% ulega odrzuceniu bez jakiegokolwiek rozpatrzenia.
„Zasada czterech”
Dla przyznania certiorari, lub rozpatrzenia apelacji wystarczy zgoda 4 sędziów - nawet jak są w mniejszości. Odrzucenie w przedmiocie certiorari nie jest motywowane, natomiast co do apelacji - jest to zazwyczaj wzmianka, że sprawa nie zawiera „istotnego problemu federalnego”. Wyjątkowo już w postępowaniu wstępnym może zostać wydane orzeczenie merytoryczne (memorandum order/Sumary judgment) - gdy w sprawie mogą zostać zastosowane oczywiste precedensy.
Initial conference
Posiedzenie po przerwie wakacyjnej - zazwyczaj wpływa w tym okresie ponad 1000 spraw - które są potem w kilka dni wstępnie rozpatrywane - jeżeli są zakwalifikowane to wzywa się do przedstawienia ewentualnie dodatkowych materiałów. W ten sposób ucieka ponad 1/3 spraw. Asystenci SN nie mają wakacji  SN rozpatruje sprawy na rozprawie - uczestniczy w niej pełny skład SN (8+1!!!). Nie ma tam ławy przysięgłych. Natomiast jeżeli sprawa dotyczy elementu z właściwości pierwotnej SN, wstępne postępowanie prowadzi Master. Przebieg rozprawy jest jawny - składa się z dwóch ustnych wypowiedzi (najlepsi prawnicy - jeżeli ktoś czyta z kartki, to nie jest szanowany przez SN - sędziowie wręcz śmieją się z takiego adwokata). Na tym etapie sędziowie też brylują - zadając podchwytliwe i zaskakujące pytania stronom, a przede wszystkim ich adwokatom. Następnie dochodzi do piątkowego spotkania - które poświęcone jest orzeczeniom i uzgodnieniu ich uzasadnień. Obrady są tajne - nikt!!! Nie ma prawa wstępu na salę. Naradzie przewodniczy prezes, zabierając jako pierwszy głos w sprawie, potem kolejno sędziowie wg stażu. Głosowanie odwrotnie - głosuje najmłodszy stażem sędzia, na końcu prezes. Rozstrzygnięcie

(…)

… w sposób zamierzony nie zostali zaliczeni do beneficjentów.
Wojnę secesyjną wygrały stany północne, opowiadające się za zniesieniem niewolnictwa. O likwidacji systemu niewolniczego w USA mówi XIII uzupełnienie: §1. Nie będzie w Stanach Zjednoczonych lub jakimkolwiek miejscu podległym ich władzy ani niewolnictwa, ani przymusowych robót, chyba że jako kara za przestępstwo, którego sprawca został prawidłowo skazany. §2…
… tego artykułu.
Prawa Jima Crowa
Prawa nakazujące segregację we wszystkich miejscach publicznych. „Jim Crow Laws” - od tytułu popularnej wówczas piosenki „Jim Crow”, śpiewanej przez Thomasa Rice'a (1808-1860) z grupą murzyńską na południu USA -> będzie o to pytał  Wprowadzane były na stopniu lokalnym lub stanowym, głównie w południowych stanach USA po wojnie secesyjnej (1876, trwało do 1965). Zniesienie…
… identycznie wyposażony. Jeszcze innym przykładem jest Pentagon z podwójną liczbą toalet.
Plessy v. Ferguson (1896) Separate but equal - zastosowanie obywatelskiego nieposłuszeństwa. Planned/Civil Disobedience
Jest to świadomy, otwarty, celowy i bez użycia przemocy akt złamania obowiązujących prawnie norm przez obywateli. Ma na celu doprowadzenie do zmiany niesprawiedliwych przepisów prawa i związanych…
…. Zdaniem 8 (na 9!!!!) sędziów SN USA ustawa Luizjany nie stanowiła naruszenia Konstytucji. XIV Poprawka nie zabraniała bowiem wg nich władzom stanowym uchwalenia i wprowadzenia w życie praw narzucających segregację rasową, pod warunkiem tylko, by przewidziane przez prawo osobne miejsca były wobec siebie równe. Prawa obywateli zostają zachowane, gdy każdej z ras zostaną zapewnione jednakowe warunki. Stanowisko SN w sprawie Plessy na dziesięciolecia usankcjonowało prawa stanowe, nakazujące segregację rasową w środkach transportu, w publicznie dostępnych lokalach rozrywkowych i gastronomicznych - a także zakazujące międzyrasowych małżeństw i pozamałżeńskich stosunków seksualnych. W opinii amerykańskich sądów prawa takie nie miały charakteru dyskryminującego dlatego, że zabraniając członkom poszczególnych…
… niewolnictwa niewiele zmieniło w społecznej i ekonomicznej sytuacji czarnej ludności w stanach USA. Prawa Jima Crowa miały za zadanie ograniczenie praw byłych murzyńskich niewolników oraz pogłębianie separacji między białą, a czarną ludnością w tych stanach: Arkansas - małżeństwo lub konkubinat pomiędzy osobami różnych ras są zabronione. Floryda - szkoły dla białych dzieci i dla czarnych powinny…
… oraz dotyczące wieku kobiety - które wpływają na dobre samopoczucie”.
Cases:
Planned Parenthood of South Eastern Pensylwania v. Casey (1992) Griswold v. Connecticut CRUZAN v. Director, Missouri Dep. of health (1990) - prawo do śmierci Bowers v. Hardwick (1986) - praktyki homoseksualne New York Times Co. v. Sullivan - wolność prasy West Virginia State Board of Education v. Barnette Teksas v. Johnson (1989…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz