Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 57

Konkurencyjność przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Michał Stankiewicz
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

) Następstwa globalizacji: nowy podział świata (3 centra: Ameryka Płn, Azja Wschodnia, Europa Zachodnia...

Projekt strategii przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1589

w zakresie promocji i reklamy. Mały udział na rynku usług agroturystycznych. Szanse 0 Zagrożenia T Zrzeszanie...

Monitoring w zarządzaniu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

o nim, aby nie zaprzepaścić szans, rozpoznać na czas zbliżające się zagrożenia i dostosować swój potencjał i rodzaje...

Skrypt - odpowiedzi na pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1148

jako terrorystyczną kapitału monopolistycznego, występującą w okresie zagrożenia państwa przez rewolucyjne nastroje...

Geografia polityczna - sylabus

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2352

globalizacji, pojęcie problemów globalnych, geneza i dynamika rozwoju problemów globalnych, typologia...

Istota i klasyfikacja ryzyka - wykład I i II

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Renata Papież
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2821

też zagrożenie dla powodzenia przedsięwzięcia. ISO/IEC nr 73 FERMA - Federation of European Risk Management...

Zwinne łańcuchy dostaw - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2653

znaczniejszą podatnością takich struktur na zagrożenie w wyniku większej niepewności i ryzyka, z jakimi...