Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 56

Ekonomia - Przedsiębiorczość

 • Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
 • dr hab. Izabella Sikorska-Wolak
 • Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zagrożenia Dąży do zawłaszczenia wartości Zakłócenie równowagi Płaska struktura Nagrody za inicjatywę Władza...

MSG - wykłady

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • dr Stanisław Drobny
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4851

na rynku mogą zakłócić warunki rozwoju produkcji a nawet doprowadzić do znacznych strat. Zagrożenia...

Kapitał - pytania otwarte na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2254

się na koncepcję CorporateMetrics. W ramach tej koncepcji wyróżnia się takie miary zagrożenia, jak:  zysk narażony...

Marketing - Grupa strategiczna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

w porównaniu z konkurencją, oraz na zdefiniowaniu szans i zagrożeń wynikających dla tego przedsiębiorstwa...

Zarządzanie marketingiem

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Marketing
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1498

zagrożeń dla firmy ze strony otoczenia, 5) określenie możliwych szans dalszego rozwoju firmy w warunkach...

Marketing - podstawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

(ludzki strukturalny) Analiza zewnętrzna (szanse lub zagrożenia) -> czynniki makro, mikroekonomiczne II...

SEGMENTACJA RYNKU I WYBÓR RYNKU DOCELOWEGO

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

wewnętrznych określanych jako 5 sił konkurencji, są to: zagrożenie intensywną realizacją wewn. segmentów...

Podstawy zarządzania - Przywództwo

 • Politechnika Śląska
 • dr Jacek Bendkowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3031

) informowanie o wynikach pracy prawidłowe przyjmowanie do pracy tworzenie szans na awans i rozwód tworzenie...

Biznes plan - Jingiel

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

w szansach i zagrożeniach, jakie stoją przed przedsięwzięciem. Możliwości:   Do najważniejszych z możliwości...