Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 58

Amerykańska polityka zagraniczna- wykład 14

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Zbigniew Lewicki
  • Amerykanska Polityka Zagraniczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1134

się do ozonu, stanowiłby zagrożenie dla ozonu. Więc po co zobowiązywać się do ochrony ziemi...

Tezy i ich tłumaczenie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Polityka regionalna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 5670

i niosą ze sobą wymierne zagrożenia dla wszystkich państw; tworzenie gospodarki opartej na wiedzy generuje...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

  • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
  • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4424

płynności (wypłacalności) - zagrożenie przejściowej lub całkowitej utraty płynności przez bank Współczynnik...