Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 50

Stosunki międzynarodowe zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1799

, że stanowiłaby ona zagrożenie dla USA należy stworzyć doktrynę powstrzymywania. Podjął te działania Truman...

Strategia - istota, cele i rodzaje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1449

przedsiębiorstwa (kierunków działań), badanie potencjału przedsiębiorstwa, komfrontacja szans i zagrożeń...

Strategia-koncepcja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

przedsiębiorstwa (kierunków działań), badanie potencjału przedsiębiorstwa, komfrontacja szans i zagrożeń...

Rynek pracy w gospodarce rynkowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego
 • dr Marta Czyż
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3654

. Przyczynia się to do wzrostu zagrożenia odpływem miejsc pracy do krajów o tańszej sile roboczej. W okresie...