Strategia - istota, cele i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia - istota, cele i rodzaje - strona 1 Strategia - istota, cele i rodzaje - strona 2 Strategia - istota, cele i rodzaje - strona 3

Fragment notatki:


1. Wprowadzenie do strategii. Koncepcja strategii - termin strategia wywodzi się z wojskowości. Encyklopedia Popularna definiuje strategię następująco: „ strategia to część sztuki wojskowej obejmującej teorię i praktykę przygotowania i prowadzenia wojny. W starożytnej Grecji strategami nazywano dowódców wojskowych ”.
Definicja strategii.
Mintzberg i Quinn w podręczniku „Proces strategiczny: koncepcje i konteksty” podaje następującą definicję strategii: „ strategia to wzór lub plan, który integruje w organizacji obowiązujące polityki i logiki postępowania zwarte w całość. Dobrze sformułowana strategia pozwala nakierować i uplasować zasoby organizacji w unikalny i trwały układ oparty na własnych kompetencjach organizacji, uwzględniający jej słabe strony, antycypujący zmiany w otoczeniu i sytuacyjne posunięcia inteligentnych oponentów .”
Jeśli wolny rynek uznamy za pole gry a uczestników za graczy, to możemy podać następującą definicję strategii (Begg, Fisher, Dornbush): strategia jest planem gry opisującym jak gracz będzie działał, czyli jakie posunięcia wykona w każdej wyobrażalnej sytuacji.
Nas interesują strategie, które odnoszą się do struktur gospodarczych, w szczególności strategie zarządzania przedsiębiorstwa. Strategie różnią się istotnie w zależności od skali działań, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, warunków otoczenia i wielu innych czynników. W zależności od poziomu organizacyjnego, którego dotyczy strategia możemy wyróżnić strategię biznesu lub branży wewnątrz korporacji oraz strategię pionów funkcyjnych w pojedynczych przedsiębiorstwach.
Strategie w przedsiębiorstwach mogą dotyczyć takich pionów jak: marketing, finanse, produkcja, zasoby ludzkie, badania i rozwój, itp.
Zarządzanie strategiczne. Zarządzanie strategiczne to proces zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii, które zapewniają doskonałe dostosowanie organizacji do otoczenia i osiągnięcie jej strategicznych celów.
Zarządzanie strategiczne podobnie jak każdy typ działań kierowniczych wymaga podejmowania decyzji. Decyzje te by mogły być efektywne muszą byś podejmowane w sposób logiczny. Kierownicy na różnych poziomach organizacji by podejmować właściwe decyzje, w tym decyzje strategiczne, muszą znać misję i cele organizacji i jej strategie. Strategie działań operacyjnych nie mogą być sprzeczne ze strategią firmy lub korporacji. Ze strategii firmy, musi więc wynikać planowanie i zarządzanie na poziomie taktycznym i operacyjnym.
Proces zarządzania strategicznego.
Według Hill'a i Joens'a w podręczniku „Strategic mamagement” główne komponenty procesu zarządzania strategicznego to:
zdefiniowanie misji i głównych celów organizacji;


(…)

… przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia. Wiedza ta musi też obejmować przewidywane zmiany w firmie, a przede wszystkim w jej otoczeniu. Analiza strategiczna stanowi zbiór metod i działań diagnozujących otoczenie przedsiębiorstwa do zbadania obecnych i określenia przyszłych ich stanów w celu przygotowania podstaw sformułowania strategii.
Analiza strategiczna powinna być dostosowana do konkretnej sytuacji…
… zagranicznym.
Słabości - silne uzależnienie od jednego produktu, brak badań rynku, brak własnej oczyszczalni ścieków.
Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa.
Kluczowym elementem otoczenia zewnętrznego firmy jest jej otoczenie konkurencyjne. To przede wszystkim sytuacja w sektorze, w którym funkcjonuje firma, narzuca jej metody postępowania w walce o klienta. Według M. Porter'a stan konkurencji…
Coca-Colę” - tą formułą prezydent Pepsi mobilizował pracowników do dorównania liderowi rynku. Była to w tym czasie walka Dawida jakim była Pepsi-Cola z Goliatem Coca-Colą, lecz pracownicy Pepsi uwierzyli w powodzenie i firma odniosła sukces rynkowy.
Misja AT&T: - „Zapewnienie Stanom Zjednoczonym najwyżej technicznie zaawansowanych systemów komunikacji ...” - tą misją koncern zamierzał umieścić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz