Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 49

Socjologia - wykład, notatki

 • prof. dr hab. Andrzej Sakson
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 1533

ich niezaspokojenia wypierają wszystkie inne potrzeby. 2. Bezpieczeństwa - uaktywnia się w razie zagrożenia organizmu...

Podstawy zarządzania ćwiczenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2793

jest atrakcyjnosć badanego sektora dla org, jakie są szanse i zagrożenia dla rozwoju org? Które sektory i w jakich...

Wykład - neofunkcjonalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1813

współczesności Integracja to nieodłączny element współczesności efekt modernizacji W epoce globalizacji...

Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Konieczny
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 5971

może być najpełniej przy pomocy czterech podstawowych kategorii, jakimi są: szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia...

Plan marketingowy firmy budowlanej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1344

pojedynczych przedsiębiorstw. Tu Firma „XXX” może szukać szansy dla siebie. SWOT 2.1. Szanse i zagrożenia...

Polityka zagraniczna państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 924

. Pojawiła się na pocz. Lat 80 - tych XX w. wraz z początkami procesów globalizacji. Treścią polityki...