Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 17

Wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Brzeziński
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2198

. terroryzm, zagrożenia cywilizacyjne, zmiany klimatu, przestępczość zorganizowana, pranie pieniędzy...

Zarządzanie strategiczne 36 zagadnień

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1134

, wymagania, szanse, zagrożenia); analiza możliwości firmy (mocne i słabe strony, zasilanie...

Wykład - Partie polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

jest wolność jednostki, ale zagrożenia widzą różnie - pacyfiści widzą zagrożenie w sile państwa, sił...

Kręgi kulturowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1820

-Wschodniej. Globalizacja gospodarki może, z jednej strony, dawać szanse związane z większą otwartością...

Socjologia - wykłady - Superkultura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab Andrzej Słaboń
 • Socjologia
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 3073

zagrożenia które są wynikiem funkcjonowania społeczeństwa nowoczesnego w kontekście rozwoju techniki...

Istota koncepcji marketingowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 154
Wyświetleń: 959

umiejętność identyfikacji szans i zagrożeń w otoczeniu firmy oraz zdolność dostosowywania strategii...