Wykład - Partie polityczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Partie polityczne - strona 1 Wykład - Partie polityczne - strona 2 Wykład - Partie polityczne - strona 3

Fragment notatki:

Partie polityczne Nie ma partii w monarchiach absolutnych, takich jak Arabia Saudyjska, Emiratach Arabskich, Suazi, Brunei. Także w państwach, w których władzę objęto w wyniku zamachu stanu nie ma partii. We wszystkich pozostałych państwach partie istnieją. Partią jest organizacja dobrowolna, dążąca do władzy i jej utrzymania oraz posiada program integrujący jej członków. Nazwa partii nie jest znacząca, ani to czy nazywa się partią, ruchem, ligą itd. Ważne, aby uwzględniać owe 3 kryteria powyższe. Deklaracja ideowa - dokument, który opisuje idee, pod którymi dana partia się podpisuje i do których zobowiązuje się dążyć.
Program - zbiór zadań do realizacji w najbliższej przyszłości. Partie obecnie przygotowują programy na potrzeby najbliższych wydarzeń, nie są to programy wizjonerskie. Spowodowane to jest szybkimi zmianami w życiu a także faktem, że obywatele „pamiętają”. Jest to rzeczywisty program. Program wyborczy - przygotowywany jest pod elektorat i jego oczekiwania, przygotowywany jest na czas wyborów, często niemożliwy do wypełnienia. Funkcje partii
Organizują społeczeństwo do udziału w życiu politycznym
Reprezentują interesy poszczególnych grup społecznych na forum politycznym
Kształtują opinie i postawy Wyborcza - opracowywanie programów wyborczych, selekcja kandydatów
Rządzenie, tę funkcję wypełniają partie rządzące - poprzez opracowanie programu rozwoju państwa i jego realizację oraz poprzez selekcję kandydatów na stanowiska państwowe. Program partii rządzącej programem państwa. Funkcje opozycji
Opracowują alternatywne programy rozwoju państwa Stara się tworzyć zaplecze kadrowe zdolne do przejęcia władzy po najbliższych wyborach. Krytykuje rząd i go kontroluje „wszystko krytykować, niczego nie proponować”. Typy partii
Założenia ideowo-programowe - lewicowe, centrowe i prawicowe.
„Wszelkie rewolucje i przewroty rodzą się w biedzie”
Skrajna lewica - anarchiści i różne ugrupowania związane z ruchem komunistycznym, maoistyczne, trockistowskie, generalnie partie komunistyczne - np. z Korei Północnej, Ameryka łacińska z powodu kontrastów społecznych itd. (akceptacja dla skrajnych metod działania, potrzeby wywołania rewolucji, terroryzm, „każda metoda jest dobra, jeśli prowadzi do celu”, szczególnego rodzaju mesjanizm - wyzwolenie społeczne wyzyskiwanych i wykluczonych, potrzeba wyeliminowania z społeczeństwa wyzyskiwaczy, wrogów ludu (niezgadzających się na ich idee) wojowniczy i zdecydowany antyklerykalizm, przekonanie o wyższej efektywności własności uspołecznionej, likwidacja własności prywatnej, nacjonalizacja bez odszkodowania, kolektywizm, „dobro jednostki można poświęcić dla dobra ogółu”).


(…)

… metody działania, chętnie odwołują się do demonstracji, wieców itp. (Marsze wielkanocne, Łańcuchy żywych serc) dla nich najważniejszą wartością jest wolność jednostki, ale zagrożenia widzą różnie - pacyfiści widzą zagrożenie w sile państwa, sił mundurowych itd. Zieloni natomiast widzą zagrożenie w niekontrolowanym postępie, chcą rządu światowego, są jednak przeciwni globalizacji.
Partie socjalistyczne…
… i armii. Skrajna prawica - akceptacja dla skrajnych metod działania, „jak ktoś czegoś nie rozumie to podłożyć mu bombę, jak przeżyje to się zmieni”, szczególnego rodzaju mesjanizm z reguły skrajna prawica twierdzi, że ich zadaniem jest eliminacja obcych z społeczeństwa - wystarczy się z nimi nie zgadzać. Wyróżnia ich także to, że wiążą się z takimi partiami wyborcy słabo wykształceni i zorientowani…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz