Giełda towarowa - strona 11

Rynek kapitałowy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

osiągnęły cenę 960 000 zł. Towarowymi kontraktami futures handluje się zazwyczaj na normalnych giełdach...

Rynek Kapitałowy i Finansowy

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Emil Antoniszyn
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3493

cena kontraktu na giełdzie towarowej) z tym, że konto inwestycyjne powinno przekraczać 25000...

Pdstawy handlu zagranicznego

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

kanałami (telekomunikacja, Internet itp.) Giełda *giełdy towarowe *giełdy usług *giełdy walorów (papierów...

Koncesje charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2240

towarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub rynku...

Giełda - podstawowe informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

. Przedmiotem handlu na giełdach towarowych są więc towary masowe o wspólnych cechach typowych dające się ująć...

Teoria matematyki finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1134

i podaŜy (giełdy towarowe) Rynek (jako kategoria ekonomiczna) - ogół sprzedawców i nabywców pewnych dóbr...

Prawo wekslowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Rafał Bucholski
 • Prawo papierów wartościowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3059

towarami mogą one być przedmiotem obrotu m.in. na giełdach towarowych. Finansowe PW zawierają uprawnienia...

Biznes międzynarodowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Agnieszka Piasecka-Głuszak
 • Biznes Międzynarodowy
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3402

- celem jest ochrona przed stratami wynikającymi z wahań cen towarów giełdowych Funkcje giełd towarowych...

Analiza akcji

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1575

niż na giełdach towarowych czy walutowych. DOCHÓD Z AKCJI a) Stopa zwrotu Podstawową charakterystyką każdej...