Giełda towarowa - strona 10

Rynek finansowy

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 5614

obrotu i działalności giełd towarowych. Do zadań KPWiG należy m.in. : sprawowanie nadzoru...

Aukcje, przetargi, wystawy, targi - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Katarzyna Sołkowicz
  • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

licytacji jest cena minimalna, wyznaczona przez właściciela towaru. Aukcja zbliżona jest nieco do giełdy...

Papiery wartościowe - klasyfikacja

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Damian Kurczewski
  • Matematyka finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

transakcji na towary masowe (zboŜe, węgiel, itd.) w oparciu o prawa popytu i podaŜy (giełdy towarowe) Rynek...

Turystyka - nowa huta

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 4627

(giełda towarowa, aukcja, targi międzynarodowe, przetargi); zwyczaje i formuły handlowe; techniki...