Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym - strona 1 Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym - strona 2 Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM
PRZEDSIĘBIORSTWO W WYMIANIE MIĘDZYNARODOWEJ I FORMY WYSTĘPOWANIA PRZEDSIEBIORSTW
Przedsiębiorczość- pomysł na to co się chce w gospodarce robić
Przedsiębiorca- kazda osoba fizyczna, (skończone 18 lat) , która zarejestrowała działalność gospodarczą i powołała w tym celu przedsiębiorstwo
Przedsiebiorstwo- wyodrębniona i skoncentrowana w jednym miejscu i czasie częsć kapitału spolecznego, jest formą zorganizowania podażowej strony rynku
Przedsiebiorstwo- każda społecznie zorganizowana forma podażowej strony rynku posiadająca niezbędnie osobowość ekonomiczną i prawną oraz charakteryzujaca się specyficznymi dla siebie sposobami gospodarowania, powołana do życia w celu ściśle określonymprzez przedsiebiorce
Nie każde działanie ludzkie w gospodarce jest przedsiebiorczościa.
Ten jest przedsiębiorczy, kto spełnia zasady racjonalnego gospodarowania:
Max wydajności
Jeżeli masz dane nakłady(koszta), maxymalizuj efekt( zysk)
Max oszczędności
Jeżeli masz dane efekty( możesz sprzedać tylko określona ilość), to minimalizuj nakłady
Jednostki rejestrowe- jednostki prowadzace zarejestrowaną działalność gospodarczą( najmniejsze)
Jak powstaje przedsiębiorstwo:
- Na rynku jest popyt i podaż a w podaży nastepuje koncentracja kapitału, natomiast w popycie występują konsumpcja i potrzeby. Każde przedsiębiorstwo charakteryzuje się osobowością ekonomiczną i wyodrebnia się tworząc osobowość prawną
Osobowość ekonomiczna- prawo do podejmowania decyzji w ryzyko posiadanego majątku
Osobowość prawna- na szali kładziemy dobre imie czyli firmę
Gospodarowanie- aktywność, której celem jest wytworzenie produktu
Produkt- produkcja na sprzedaż
Cechy przedsiębiorstwa:
Forma organizacyjna podażowej strony rynku
Osobowosc prawna i ekonomiczna
Konkretny sposób gospodarowania
Formy organizacji przedsiębiorstw:
jednostki cywilno- osobowe
Regulacje prawne powołujące je do życia nie zapewniają im ani osobowości prawnej ani ekonomicznej. Są najsłabsze i najmniejsze pod względem majątkowym, najłatwiej je założyć(ok. 1 mln)
jednostka rejestrowa( ustawa o działalności gosp. Z 1999r)
Osobowość prawną tworzy założyciel rejestrując jednostkę pod imieniem i nazwiskiem własnym, osobowość ekonomiczą tworzy prywatny majątek założyciela, działa tylko jeden właściciel.


(…)

…, suma majątków to kapitał spółki.
Spółka jawna( kodeks spółek handlowych z 2000r)
Tworzą wspólnicy podajac imię i nazwisko i rejestrujac ją w Rejestrze Spółek Handlowych. Można dokonywać zmian bez tłumaczenia gdyż nie ma umowy jak w S.C. Osoboość ekonomiczną tworzą majątki osobiste wszystkich wspólników. Spółka najpowszechniejsza.
Spółka komandytowa( kodeks spółek handlowych z 2000r)
Jedna osoba ujawnia się z nazwiska i rejestruje spółkę-komplementariusz. On odpowiada całym majątkiem a reszta tylko do wysokości wniesionego wkładu. Zróżnicowany jest też podział zysków. Pozostali się nie ujawniają, wnoszą tylko kapitał( komandytariusze). Osobowość prawna nadaje komplementariusz, a ekonomiczna komandytariusze. Wadą jest to że ten kto wnosi kapitał nie otrzymuje na to dowodu. Spółka komandytowo- akcyjna( kodeks spółek handlowych z 2000r)
Spółka potwierdza wniesienie kapitału emitując i wręczając akcje, czyli świadectwa poświadczające. Można je odsprzedać tylko wspólnikom, nie na zewnątrz.
Spółka partnerska( kodeks spółek handlowych z 2000r)
Najbardziej peryferyjna dla gospodarki. Zakładane tam gdzie sa zawody wolne( aktorzy, muzycy), Przyjęto, ze przedsiębiorstwo jes jedno ale każdy twórca rozlicza się oddzielnie. Ujawnia się jeden a reszta to ludzie schowani za swoją działalnością.
jednostki kapitałowe
Żeby je założyć należy wnieść niezbędna kwotę kapitału( określa go kodeks spółek handlowych). Osobowość prawna nadaje im ustawa, osoowość ekonomiczną określa kodeks spółek handlowych. Zarejestrować trzeba w Rejestrze Spółek Handlowych, co oznacza nadać od razu nazwę, kto właścicielem…
… ze sprzedaną im produkcją, mogą służyć finansowaniu:
Weksel
Sprzedaż należności (zaniżona wartość)
Zastaw pod należności
Zapasy- można je upłynnić, można wymienić (barter), można tez wystawić na giełdzie
Dźwignia finansowa- korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, jej podstawą sa zobowiązania
Zobowiazania- wartości pieniężne, które przedsiębiorstwo zalega dostawcom wraz z towarami/ usługami otrzymanymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz