Ustawa o nadzorze nad przystosowywaniem gospodarki Rzeczypospolitej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o nadzorze nad przystosowywaniem gospodarki Rzeczypospolitej - strona 1

Fragment notatki:

Warszawa, 18 stycznia 2011
DEBATA PARLAMENTARNA 2011
Pani Aleksandra Polak
Marszałek Debaty
Na podstawie art.118 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz na podstawie artykułu 25 Regulaminu Debaty niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:
-o nadzorze nad przystosowywaniem gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej do przyjęcia waluty euro
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy Pana Posła Pawła Kmiecika.
-Michał Nieścior
-Łukasz Kucz
-Daniel Adomajtis
-Karen Pleskot
-Marta Murawska
-Izabela Ostrowska
-Aleksandra Kułaga
-Daria Kopeć
-Ania Zielińska
-Borys Kowalik
-Roman Lasota
-Paweł Kmiecik
-Patryk Ludwiniak
-Karol Kuczkowski
Projekt
USTAWA
z dnia 18 stycznia 2011 r.
o nadzorze nad przystosowywaniem gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej do przyjęcia waluty euro
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Ustawa określa organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad procesem przystosowywania gospodarki oraz systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej w celu przystąpienia do ostatniego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej.
2. Nadzór nad procesem przystosowania gospodarki oraz systemu finansowego obejmuje:
1) nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665), zwanej dalej „ustawą - Prawo bankowe”, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398); 2) nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, 1667), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153);
3) nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151,), zwanej dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej”, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249 oraz z 2006 r. Nr 120, poz. 825);


(…)

…. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546), zwanej dalej „ustawą o funduszach inwestycyjnych”, ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz. 1537 i 1538) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537);
5) nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, sprawowany zgodnie przepisami ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);
6) nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz