Genetyka - strona 16

Opracowane pytania z kolokwium

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2576

i badanie różnic indywidualnych] Poza tym : genetyka, pozytywizm logiczny, antropologia społ. Konflikty...

Sęk - streszczenie

 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2149

dziedzinach (kognitywnej, emocjonalnej, społecznej), genetyki, genetyki behawioralnej, psych. społecznej...

Gerontologia - obszerna definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3717

jako proces fizjologiczny. Według opinii współczesnej genetyki jest to proces uwarunkowany genetycznie...

Wykład 3 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Lech Borowiec
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1526

(nie zostali oni rozdzieleni a mimo to jeden był abstynentem a drugi nie etc.) Genetyka populacyjna...

Wykład 8 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Lech Borowiec
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

przez makrogenezę - w wyniku rozwoju genetyki klasycznej niemiecki badacz (Schwindewolt?? albo Goldschmidt...

Wstęp do pozytywizmu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

oni podstawowe założenia tradycyjnych poglądów na rozwój społeczny i tradycyjnej genetyki. Na tezach...