Gawęda - strona 7

Teoria form dziennikarskich - wyklady

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr Anna Mielczarek
  • Teoria form dziennikarskich
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2877

- dydaktyczna Język artystyczny - np. reportaż, felieton, esej, gawęda, funkcja impresywna Język naukowy Styl...

Pedagogika celestyna freineta

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2541

, nazwał Freinet Gawędami Mateusza. Wyraził w ten sposób swój podziw i uznanie dla niezwykłego rozumu...

Adam Mickiewicz "konrad Walenrood" - opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Małgorzata Nesterowicz
  • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

, która jest jednak inna niż przedstawiony powyżej patetyczny hymn i bardziej niż pieśń przypomina opowieść, gawędę (I z hymnu stąpił...

Poeci polskiego baroku

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1939

rzymskiej satyry -satyra była typem poetyckiej gawędy pisanej w dłuższym epickim metrum (w Polsce...