Gawęda - strona 6

Tadeusz Boy - Znaszli ten kraj

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

odskakujących od wątku głównego. Felieton charakteryzuje się tokiem zupełnie swobodnej gawędy, co podkreślają...

Nowoczesna szkoła francuska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

i książki dla nauczycieli, pomoce naukowe i filmy dydaktyczne. Dzieła: Niezmienne prawy pedagogiczne; Gawęda...

"Beniowski" - streszenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1218

„głupszemu się ustępuje, niech osioł swoje racje głosi” 1 nie zaznaczam przeskakiwania z gawędy...

Kasprowicz Jan - Wybór poezji 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

to symbole integracji warstw narodu (jak Reymont, Orkan). Gawędy chłopskie to przykład naturalizmu w epice...

Czesław Miłosz - wiersze wybrane

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

jednak szlachetnie. Do wielu utworów lirycznych poeta wprowadził elementy dramatu, gawędy, satyry, traktatu. Rodzajem...

Gatunki dziennikarskie- Skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Paweł Maciaszek
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1204

. Autentyzm wydarzeń, wspomnienia, anegdoty, swoboda narracyjna, Tradycja gawędy szlacheckiej. WYWIAD...

Radio w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 952

programem audycji regionalnych (np. gawędy W niedzielę przy żeleźnioku). Audycje w językach mniejszości nar...

Postawa pedagogiczna Janusza Korczaka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 896

przygodę, radość życzliwej przysługi, decyzję prawego życia w gawędzie przy ognisku pod niebem migotliwym...