Czesław Miłosz - wiersze wybrane

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czesław Miłosz - wiersze wybrane - strona 1 Czesław Miłosz - wiersze wybrane - strona 2 Czesław Miłosz - wiersze wybrane - strona 3

Fragment notatki:

Czesław Miłosz „Trzy zimy”. „Poemat o czasie zastygłym”. Józef Czechowicz „Wiersze wybrane”. Zestawienie nazwisk tych dwóch poetów jest spowodowane faktem, że przed II wojną obaj należeli do ugrupowań tzw. Drugiej Awangardy. W ich twórczości wyraźny był nurt katastrofizmu. DRUGA AWANGARDA - Zbiorcza nazwa grup i kierunków poetyckich, które w drugiej połowie okresu międzywojennego kształtowały się w nawiązaniu do Awangardy Krakowskiej (akceptującym bądź częściowo polemicznym). Wyróżniały się wśród nich: Wileńska grupa "Żagary" - jej członkami byli Czesław Miłosz, Jerzy Zagórski i Aleksander Rymkiewicz. Tworzyli oni lirykę wizjonerską, wprowadzali wątki katastroficzne (przekonanie o zbliżającym się kresie cywilizacji). Grupa lubelska - Skupiała się wokół Józefa Czechowicza (1903 -1039), najwybitniejszego obok Przybosia przedstawiciela kierunków awangardowych. Józef Czechowicz (ur. 1903 w Lublinie , zm. 9 września 1939 tamże), polski poeta, autor wielu utworów lirycznych poświęconych Lublinowi , między innymi: Lublin z dala , Księżyc w Rynku , Muzyka ulicy Złotej , Ulica Szeroka , Kościół Świętej Trójcy na Zamku , Wieniawa i Cmentarz Lubelski . Twórczość: Kamień , Lublin 1927 Dzień jak co dzień. Wiersze z lat 1927 , 1928 , 1929 , Warszawa 1930 Ballada z tamtej strony , Warszawa 1932 Stare kamienie (wspólnie z F. Arnszrajnową), Lublin 1934 W błyskawicy. Poezje , Warszawa 1934 Nic więcej , Warszawa 1936 Czasu jutrzejszego. Dramat , wyst. Warszawa Teatr Nowy 1939 Nuta człowiecza , Warszawa 1939 Plan akcji , Warszawa 1938 Czechowicz jest także autorem wierszy dla dzieci. O życiu J. Czechowicza: W 1920 jako ochotnik wyruszył na wojnę polsko-bolszewicką . Po trzech miesiącach, pod koniec października, powrócił do szkoły nauczycielskiej, którą ukończył w 1921 . Następne etapy jego edukacji to Wyższy Kurs Nauczycielski w Lublinie oraz studia w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie . Po studiach rozpoczął pracę jako nauczyciel we wsi Słobódka na Wileńszczyźnie, w szkole jezuickiej. W 1923 , wraz z poetami grupy poetyckiej Lucyfer , był współtwórcą czasopisma literackiego Reflektor , w którym debiutował utworem Opowieść o papierowej koronie . W 1927 ukazał się drukiem pierwszy tomik utworów poety, Kamień . Został on wysoko oceniony przez krytykę. Niemal równocześnie otrzymał z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego stypendium na wyjazd do Francji . W 1933 Czechowicz przeprowadził się do Warszawy. Tam między innymi redagował Kolumnę Literacką

(…)

… na to skomplikowane zjawisko także od stron dodatnich, ze stanowiska zwykłego żołnierza - i przede wszystkim - człowieka. Te jej strony ukazywał w swoich opowiadaniach, nawiązujących do jego doświadczeń uczestnika bitew 1920 r. Same zaś Uwagi o wojnie wpisują się w całą mnogość wypowiedzi związanych ze zbliżającą się wojną, publikowanych również w „Myśli Polskiej”. Józef Czechowicz DZISIAJ VERDUN
(z tomu „Dzień…
… rozważania nad istotą poezji, polemizuje z utartymi sposobami widzenia nar. tradycji, poszukuje źródeł kryzysu duchowego współcz. człowieka, objawiającego się m.in. erozją wyobraźni rel.; m.in. Zniewolony umysł (1953), Rodzinna Europa (1959), Człowiek wśród skorpionów (1962 o S. Brzozowskim), Ziemia Ulro (1977), Ogród nauk (1979), Zaczynając od moich ulic (1985); powieści: polit. Zdobycie władzy (wyd…
…, która nie została nigdy do końca wyzwolona. Brzmi to jak paradoks, ale tom, który w 1936 roku był "palimpsestem czy meteorytem spadłym z nieba poetyckich przeznaczeń" - i dzisiaj należy do najtrudniejszych miejsc w dziele Miłosza... i dzisiaj wydaje się otwarty w stronę przyszłości. Wiersze z Trzech zim wypełnione są niemal obsesyjnie odwołaniami do różnych rytmów i wymiarów czasu. Czas dostrzegany i przeżywany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz