Głupiec - strona 2

Nowożytność-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

być niezadowolonym Sokratesem niż zadowolonym głupcem”, „lepiej być niezadowolonym człowiekiem niż zadowoloną świnią...

Filozofia społeczna - wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1680

jest nieobecna. Kiedy pojawia się śmierd, nie ma nas." Nie ma takiego doświadczenia jak śmierd. Głupcem...

Epos a powieść

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1540

niewiele rozumiejącego głupca z cechami mędrca. Gatunek ten zbliżony jest do ludowej mowy potocznej...

Prawo natury

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1463

jest tworzone dla głupców, którzy nie potrafią posługiwać się rozumem, a istnienie głupców uzasadnia moc...

Etyka - ćwiczenia + materiały na kolokwium

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Dorota Probucka
 • Etyka społeczna
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 7231

sobie że nie wie -> zadają sobie pytanie FILOZOFOWIE głupcy (nośnik tego co usłyszał) (nie zadają sobie pyt...

Presupozycja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 994

A jest nadnaturalnie bystry/ A to wielki mędrzec= A jest głupcem - jmplikatur konwersacyjna może być uzyskiwana...