Czynności konceptualizacyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności konceptualizacyjne - omówienie - strona 1 Czynności konceptualizacyjne - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Czynności konceptualizacyjne.
Operujemy na treściach. Na wyrażeniach języka określone są funkcje konotacji.
a)w sensie logicznym -normatywne. Treścią normatywną jest ta, którą dana osoba kojarzy na zasadzie powinnościowej. ( wyznaczają jakie powinny być typowe desygnaty dla danej osoby) (np. drzewo powinno być liściaste, mieć gałęzie. Wzorzec powinnościowy może się różnić od treści deskryptywnej. (znam taką definicję, ale się z nią nie spotkałem). Treść normatywna jest potrzebna w czynnościach konceptualizacyjnych braków. Np. x brakuje φ, wtw, gdy x powinien mieć φ, ale go nie ma. (np. kowalska powinna mieć chłopa, a nie ma). Aby doświadczać braków należy mieć zakodowane treści normatywne. Umysł aksjologiczny jest bardziej skłonny do konceptualizacji braków. Postawa aksjologiczna do świata warunkuje nasze skłonności neurotyczne, czyli jeśli chcemy być szczęśliwi, powinniśmy unikać aksjologizacji rzeczywistości. b) w sensie psychologicznym -deskryptywne . np. nazwa `n' dla `o' w świecie `w' - treścią jest zbiór własności, który osoba `o' kojarzy z każdym desygnatem w świecie `w'- (dla mnie kobieta ma biust i może być matką. Dla Ciebie kobieta ma sprzątać i myć.) W sensie psychologicznym treści są zawsze subiektywne.
Treść w sensie psychologicznym kojarzy się z typowymi desygnatami. (np. tygrys- kotowate, czworonożne, drapieżnik. ) Mogą się znajdować nietypowe (trzynożne). Służą użytkownikom języka do rozpoznawania danej kategorii. Myślimy treściami psychologicznymi. Ten sam fragment rzeczywistości różne osoby mogą ujmować inaczej, w zależności od zakodowanych treści psychologicznych.
Czynności konceptualizacyjne projektują rzeczywistość. W głowie mamy zakodowane to , co widzimy, np. jeden widzi papierek na twarzy i nic nie robi, a inny widzi bałagan i robi awanturę. Treść logiczna w danym świecie, to zbiór właściwości, które przysługują każdemu desygnatowi nazwy `n' w każdym świecie- treść pełna w danym świecie to zbiór własności posiadanych przez wszystkie desygnaty, jeśli jeden desygnat ma treść, to wszystkie go mają. Te treści mogą być różne , w zależności od świata, np.. treść logiczna trójkąta jest inna w geom. Euklidesowej, a inna w nieeuklidesowej. Treści logiczne nie mogą być odrębne. Treść istotowa, konstytutywna, esencjalna. To zbiór własności , które posiada desygnat w każdym świecie( np. bycie ssakiem dla nazwy człowiek. Gdyby kowalski nie był ssakiem, nie byłby człowiekiem). Subiektywizacja występuje, gdy nazw psychologicznych używamy niezgodnie z ich treścią logiczna. Treść psychologiczna nie zawiera się w treści logicznej. Problem stąd, gdyż zbiór treści psychologicznej jest skończony, a treści logicznej nieskończony. Np.. Gestapowiec postrzega żyda jako głupca- subiektywizacja; jeżeli mówimy, że każdy Polak , to złodziej i leń, to błąd, gdyż cecha bycia złodziejem i leniem nie jest zawarta w nazwie Polak). Mamy skłonność do subiektywizacji treści. Jak sprawdzić , że nasze treści są subiektywizowane? Naukowcy porównują obie treści (psychologiczna i logiczna ) ustalają zgodności ich treści, a to wymaga ekspertyzy semantycznej. J. Fodor w książce `Eksperci od więzów” napisał, że eksperci ustalają konotacje , a my się musimy do tego dostosować. Jest to warunkiem porozumiewania się. Wojny semantyczne, np. jak ustalić treść nazwy `współmałżonek' czy w sensie log. Do współmałżonka należy własność różnicy płci. To co mamy zakodowane w umyśle warunkuje nasze postrzeganie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz