Funktor - strona 9

Logika - wybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Korybski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 994
Wyświetleń: 5229

funkcje zdaniowe 2. Funktory: nazwotwórcze zdaniotwórcze funktorotwórcze 3. Nazwy ZDANIA Zdanie w sensie...

Dedukcja w logice - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

kwantyfikatora oraz przynależenia elementu do klasy. Znamy również pojęcie funktora prawdziwościowego...

Zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

definicji wiedzy. W klasycznej teorii wiedzy rozpatruje się zdanie: S wie, że A Funktor ...wie...

Prawonawstwo - Hipoteza

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

zachowań uznane przez normę za niedopuszczalne; dwojaki sposób wysłowienia zakazu: 1. Funktor normotwórczy...

Przepis prawny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni.” c) funktor normotwórczy - łączy oba człony w całość...

Budowa definicji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Budowa definicji: - definiendum - zwrot definiowany, - funktor definicyjny - zwrot łączący, np...