Funktor - strona 9

Logika - wybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Korybski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 5418

funkcje zdaniowe 2. Funktory: nazwotwórcze zdaniotwórcze funktorotwórcze 3. Nazwy ZDANIA Zdanie w sensie...

Dedukcja w logice - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

kwantyfikatora oraz przynależenia elementu do klasy. Znamy również pojęcie funktora prawdziwościowego...

Zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

definicji wiedzy. W klasycznej teorii wiedzy rozpatruje się zdanie: S wie, że A Funktor ...wie...

Prawonawstwo - Hipoteza

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1134

zachowań uznane przez normę za niedopuszczalne; dwojaki sposób wysłowienia zakazu: 1. Funktor normotwórczy...

Przepis prawny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni.” c) funktor normotwórczy - łączy oba człony w całość...

Budowa definicji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Budowa definicji: - definiendum - zwrot definiowany, - funktor definicyjny - zwrot łączący, np...