Funktor - strona 12

Wykładnia językowa i semiotyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

interpretacji spójników (funktorów logicznych) - np. ustawa o kombatantach -„pozbawieni świadczeń...

Rozumowania złożone

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

między stanami rzeczy i wiąże 2 zdania lub funkcje zdaniowe jako funktor „jeżeli ... to ...”. W metajęzyku...

Pytania do egzamin z logiki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jerzy Zamojski
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3248

? Tabela dla dysjunkcji, zwanej też funktorem Sheffera. Można ją czytać: „nie p lub nie q”. Dysjunkcja...

Logika - Alfabet

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

Alfabet p, q, r, s, a, b...-zmienne(formuły atomowe) -funktory zdaniotwórcze ( ) [ ] ,,-znaki...

System dedukcyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiesław Kurpiewski
 • Logika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2198

– przedmiot z dziedziny D; x  D P(x) – predykat (funktor zdaniotwórczy o argumentach nazwowych) określający...

Prawa (tautologie) rachunku zdań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

naturalnego zastąpić ich symbolicznymi odpowiednikami, czyli funktorami (~, →, , , ). Uzyskane...

Normy społeczne - definicja i rodzaje norm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1680

obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni.” funktor normotwórczy - łączy oba człony w całość zwrotem...