Podstawowe czynności wiedzotwórcze - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe czynności wiedzotwórcze - omówienie - strona 1 Podstawowe czynności wiedzotwórcze - omówienie - strona 2 Podstawowe czynności wiedzotwórcze - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI WIEDZOTWÓRCZE
PYTANIA
Każde zdanie pytające zbudowane jest z partykuły pytajnej: „czy”, „kto”, „co”, „który”itp., po którym następuje zdanie w sensie logicznym i znak zapytania. Są dwie kategorie pytań:
a)pytania rozstrzygające- zaczynają się od partykuły „czy”, możemy ją opuścić bez zmiany sensu pytania np. Czy tylko Łajka jest kosmiczną suką? Na takie pytania możemy udzielić tylko 2 odpowiedzi: jedna jest równoznaczna ze zdaniem będącym częścią tego pytania, druga jest jego zaprzeczeniem. Jest to dwuczłonowe pytanie rozstrzygnięcia. Może być także wieloczłonowe pyt. rozstrzygnięcia np. Czy kosmiczną suką jest Łajka, czy Saba, czy Lessy?
b)pytania dopełnienia- to wszystkie inne pytania niż rozstrzygnięcia np. Kto jest pierwszym kosmonautą? To zdanie wyznacza schemat odpowiedzi zwany OSNOWĄ PYTANIA- jest to funkcja zdaniowa, z której przez podstawienie odpowiednich wartości za zmienną uzyskuję się za każdym razem jakieś zdanie- prawdziwe lub fałszywe, będące jedną z możliwych odpowiedzi. Odpowiedzią na nasze przykładowe pytanie będzie schemat: x jest pierwszym kosmonautą. Za x wstawiamy nazwy indywiduowe np. Gagarin, Kopernik, Newton, Krysztofiak. (Korzystałam z książki z lat 70, podobno Gagarina nie było w kosmosie:)
Odpowiedzi mogą być bezpośrednie (wyznaczają ją w dużym stopniu same pyt.- przykład z nazwą indywiduową) lub pośrednie.
Z odp. pośrednimi jest inaczej bo na pytanie: Czy na Marsie są istoty żywe? Można odpowiedzieć: Na marsie nie ma tlenu. Z tego można wysnuć, że na Marsie nie ma istot żywych bo nie ma tlenu, które potrzebują go do istnienia. Taka odpowiedź jest całkowita. Może jednak być odp. częściowa. Np. Kto jest pierwszym kosmonautą? Jakiś Rosjanin jest pierwszym kosmonautą. Istnieją pytania na które są tylko odp. negatywne np. Kto jest królem Polski Ludowej? Odp. Polska Ludowa nie jest królestwem. Odpowiedź znosi pozytywne założenie pytania- trzeba uważać, bo niektóre pyt. Zakładają istnienia poprawnej odp.- to pułapka! Są też pyt. ,które nie mają negatywnej odp. np. Która liczpa parzysta jest podzielna przez dwa? Odpowiedź, ze każda znosi negatywne założenie pytania: Pewne liczby parzyste nie dzielą się przez dwa (przyjmujemy je milcząco).
-Każdemu pytaniu towarzyszą pewne założenia. Jeżeli dane pytanie jest nie zgodne z rzeczywistością to ma błędne założenie. (Np. Jakiego koloru jest uczucie? lub Który człowiek ma wątrobę? To niewłaściwie postawione pytania.
-Pytania przekazują pewne informacje; prawdziwe lub fałszywe.
-Pytania retoryczne i dydaktyczne -są specyficzne nie omawiamy ich.
-Pytanie sugestywne jest stawiane w celu udzielenia osobie pytanej informacji, której nie posiada.

(…)

…)
funktor równoważności; słowo mikron jest równoważny z innym wyrażeniem (stylizacja semantyczna)
2.2.kontekstowa-definicje dotyczą nie samego wyrazu definiowanego, ale zależy od kontekstu, czyli podajemy cały zwrot, w którym wyraz ten jest uwikłany. Np. Szerokość geograficzna punktu a jest to kąt, jaki promień ziemski poprowadzony ze środka ziemi do punktu a tworzy z płaszczyzną równika. Nie podajemy tu definicji szerokości geograficznej jako takiej.
DEFINICJA KLASYCZNA- Definicja realna o budowie: A jest B i C, gdzie A, B, C reprezentują nazwy, zaś „jest” należy rozumieć jako funktor identyczności. Z dwóch nazw tworzących definiens, pierwsza podaję klasę, w której zawiera się zakres definiowanego wyrazu A; druga zaś wskazuje na to, co wyróżnia elementy klasy A spośród elementów klasy B. Termin denotujący…
… kategorii termin należy)
-związki z innymi terminami, bada czy są sensowne
-funkcjępragmatyczną, wskazuje sytuacje pozajęzykowe, zakres terminów dosytuacji np. dobra żona, buty, pralka
B) intuicyjna- wchodzi w zakres różnych odmain platonizmu, fenomenologii np. wgląd ejdetyczny to analiza idei, bytów idealnych. Np. żeby zbudować definicję kwadratu muszę mieć ideę kwadratu. Muszę posiadać kompetencję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz