System dedukcyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System dedukcyjny - strona 1 System dedukcyjny - strona 2 System dedukcyjny - strona 3

Fragment notatki:


  1    System dedukcyjny, wnioskowanie logiczne       I) System dedukcyjny; twierdzenie, reguły dowodzenia      Prawo nauki    - Formalny zapis prawa nauki    D - dziedzina przedmiotowa (zbiór) faktów/zjawisk/własności  x – przedmiot z dziedziny D; x  D    P(x)  – predykat (funktor zdaniotwórczy o argumentach nazwowych) określający  warunki  zachodzenia  prawa = zasięg prawa    Q(x)  -  właściwa treść  prawa wyrażona w języku teorii predykatów. Predykat  Q(x)  określa  zjawisko/ własność, które prawo przypisuje przedmiotom z jego zasięgu.     A - zakres przedmiotów predykatu  P(x);  A  D     B - zakres przedmiotów posiadających zjawisko/ własność  Q(x) ; B  D         x   D;   P(x)    Q(x)      - Wzajemny stosunek A i B    1)  Nie może  być B   A   B  A    2) Najczęściej jest A  B   A  B (inkluzja właściwa)    Przykład prawa nauki    D - dziedzina przedmiotów fizycznych  P(x)  - x jest przedmiotem miedzianym  Q(x)  - x jest dobrym przewodnikiem ciepła  A - przedmioty z miedzi  B - przedmioty, które są dobrymi przewodnikami ciepła       x D;  P(x)    Q(x)    - Każdy przedmiot miedziany jest dobrym przewodnikiem  ciepła.              Twierdzenie, struktura   twierdzenia        2  W naukach (systemach) dedukcyjnych, do których logika formalna należy, prawa nauki  (będące prawdziwymi zdaniami w sensie logicznym) mają postać  twierdzeń , zdań  posiadających uzasadnienie w postaci dowodu.     Struktura   twierdzenia : twierdzenie składa się z  założenia  twierdzenia oraz  tezy .    Z ałożeniem  twierdzenia jest zdanie/a w sensie logicznym, które jest prawdziwe bądź które  przyjmujemy za prawdziwe, ponieważ stanowi warunek prawdziwości (zachodzenia) tezy.  Założenie w systemach dedukcyjnych w definicji prawa nauki odpowiada predykatowi P(x)  określającemu warunki zachodzenia prawa.    Przy dowodzie nie wprost (apagogicznym)  założeniem  jest, przyjęte ( ex hipothesis ) za  prawdziwe, zdanie będące zanegowaniem tezy.    Tezą  twierdzenia jest takie zdanie/a w sensie logicznym, którego prawdziwość (zachodzenie,  obowiązywanie) dane twierdzenie głosi, które jednak należy udowodnić.    Teza twierdzenia odpowiada w definicji prawa nauki predykatowi Q(x) wyrażającemu    właściwą treść  danego prawa.    - Dowodzenie     Dowodzenie, ogólnie mówiąc, to czynność myślowa (rozumowanie), która polega na tym, że  uznając jakieś zdanie/a w sensie logicznym  za dowodliwe, tj. dające się uzasadnić,  poszukujemy w pewnym zbiorze zdań już uznanych za prawdziwe  racji  dla tego zdania /tych  zdań. Jeśli taką rację znajdziemy, to  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz