Funkcja pierwotna - strona 5

Całki oznaczone -zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

jest… a) Doprowadzanie wyniku całki nieoznaczonej (funkcji pierwotnej) do jak najprostszej postaci b) Wykonanie...

Ekstremum funkcji

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Nazywamy wyrażenie F(x) + C, gdzie F(x) jest funkcją pierwotną funkcji f(x), a C jest dowolną stałą...

Przyklad_2010

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

to zawsze: a) liczba b) funkcja c) funkcja pierwotna n 6) Szereg 2 ∑ (−1) n 3n − 1 d) funkcja ciągła jest n =1...

Przyklad_2010_3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

. Wówczas: Funkcja F jest róŜniczkowalna w ℜ Funkcja f jest róŜniczkowalna w ℜ F jest funkcją pierwotną...

Marka - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

identyfikacyjna (oznaczenie pochodzenia, wyróżniająca) - funkcja pierwotna marki (wynika z jej istoty...

Matematyka dla ekonomistów - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3535

f w punkcie x :       RACHUNEK CAŁKOWY CAŁKI NIEOZNACZONE F(x) nazywamy funkcja pierwotną funkcji f...

Międzynarodowe stosunki podatkowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 343
Wyświetleń: 819

: 1) Fiskalna - źródło dochodów budżetu państwa, gwarantują finansowanie wydatków publicznych(funkcja...

Systemy operacyjne - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

odpowiada za  funkcje pierwotne (sygnały, szeregowanie, zegary),  pozostałe elementy systemu realizowane...

Ekstremum funkcji i całki

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Nazywamy wyrażenie F(x) + C, gdzie F(x) jest funkcją pierwotną funkcji f(x), a C jest dowolną stałą...