Funkcja falowa - strona 2

Mechanika kwantowa - fizyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

przez tzw. liczbę falową k=2π/λ i wielkość h kreślone : • Kwadrat funkcji falowej cząstki opisuje rozkład...

Wykład - wmechanika kwantowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

przez tzw. liczbę falową k=2π/λ i wielkość h kreślone : • Kwadrat funkcji falowej cząstki opisuje rozkład...

Radialna - schematy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

15 20 25 r / a.u. -0.1 Sk³adowa radialna R(r) funkcji falowych dla wodoropodobnych orbitali atomowych...

Studnia potencjalna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

, stąd wynika, że prawdopodobieństwo znalezienia cząstki na zewnątrz jest równe zeru. Funkcja falowa...

Zadania z rozwiązaniami

 • Politechnika Gdańska
 • Machanika kwantowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

się dla a → ∞, a jaki dla a → 0? Jak takie efekty można interpretować? (b) wyznacz ogólną postać funkcji falowych ψn (x, t...

Fizyka kwantowa

 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1904

A. M. Dirac. 5 4. FUNKCJA FALOWA I JEJ INTERPRETACJA KOPENHASKA Funkcja falowa to w mechanice kwantowej...

Wiązania chemiczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 938

powstających cząsteczek (orbitali molekularnych) wynikają z nakładania się funkcji falowych poszczególnych...