Fundusz pracy - strona 11

Referat-finanse komunalne

  • dr Justyna Łukomska-Szarek
  • Finanse komunalne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3416

pracowników, honoraria, składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy) w wykonanych wydatkach bieżących...

Prawo pracy - całość

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

funduszem pracy WUP wchodzą w skład Urzędu Marszałkowskiego są ulokowanie w inst. samorz.? Dyrektora...

Rachunkowość 2008/2009

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Rachunkowość
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3801

) fundusz pracy , fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 1.100 31. Rozliczono koszt ubezpieczeń...