Fundusz pracy - strona 10

Niedopełnienie obowiązku składkowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

, a także składek na Fundusz Pracy , na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na ubezpieczenie zdrowotne...

Ubezpieczenia chorobowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

na wypłatę zasiłków, musiał pozostałą kwotę opłacić z własnych funduszy pracy . W latach 70-tych partycypacja...

Biznes plan - Cooler sp. z o.o.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

. Ubezpieczenie zdrowotne: 60,52 x 2 = 121,04zł 13. Fundusz Pracy: 19,77 x 2 = 39,54zł 14. Średni koszt kredytu...

EWIDENCJA KOSZTÓW

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 868

użytkowanie gruntów. Konto „Świadczenia na rzecz pracowników”: składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz...

Koszty pracy w rachunkowości- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Koszty pracy w rachunkowości
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1624

z tytułu ZUS, odpisu na ZFŚS, Fundusz Pracy I FGŚS naliczenie zobowiązań z tytułu opłat na PFRON zwroty...

Rachunkowość finansowa- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1974

i na fundusz pracy - Odpisy na ZFŚS - Posiłki regeneracyjno - wzmacniające (np. bony) - Bezpieczeństwo...

Referat z rynku pracy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Iga Magda
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3234

były z Funduszu Pracy (FP), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz z Europejskiego...