Fosforylacja - strona 32

Hemoglobina - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Farmakologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1939

w ich cząsteczkach reszt serylowych i treonylowych, nie ulegają fosforylacji przy udziale niektórych kinaz...

Enzymologia - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marzanna Paździoch-Czochra
 • Enzymologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1365

przyłączanie do łańcuchów bocznych niektórych aminokwasów czynnika modyfikującego: głównie jest to fosforylacja...

Antybiotyki (3)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1414

fosforylacji w komorkach bakteryjnych TETRACYKILNY / \ NATURALNE MODYFIKOWANE -CHLOROTETRACYKLINA...

Cytokiny - plejotropia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1449

fosforylacji tych odcinków lub białek z nimi związanych - związanie się cytokin w błonie indukuje szlaki...

Warzywnictwo i rośliny zielarskie-wykłady 1 i 2

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Henryk Kobryń
 • Warzywnictwo i rośliny zielarskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1372

i fosforylacji; przemieszczany prze ksylem i floem; ulega reutylizacji (ruchliwy); w glebie w postaci fosforanów...

Biochemia - wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1127

wytworzenie energii, która zostaje następnie w fosforylacji oksydacyjnej zmagazynowana w formie ATP...

Biochemia - wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

. Destabilizacja błon - wpływ na ich przepuszczalność. Hamowanie fosforylacji oksydacyjnej. 16 ...