Fosforylacja - strona 33

Interferencja RNA- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190

zahamowanie translacji poprzez fosforylację małej podjednostki eukariotycznego czynnika inicjacji translacji...

Zagadnienia egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teofil Szczepanowski
 • Podstawy genetyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1456

. za fosforylację białek) - miozyny, tubuliny - geny histonów - potrzebne dla zachowania struktury i upakowania DNA...

Układ wegetatywny

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. nadzw. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 • Farmakologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3486

receptora powraca po usunięciu agonisty proces szybki (minuty) mechanizm molekularny - fosforylacja białek...

Etapy rozkurczu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia mięsa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2177

ATP 1) FOSFORYLACJA W PROCESIE ODDYCHANIA 2 cz. kw. mlekowego + 6 O2 + 36 ADP+ 36 P->36 ATP + 6 CO2...

Biochemia - wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1155

dochodzi do fosforylacji IRS-1, IRS-2, jako wynik aktywacji kinaz serynowo-treoninowych, następnie poprzez...

Chemia leków wykładówki

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dr Ryszarda Żabska
 • Chemia leków
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5243

, każdy zawiera ok 13 stron. W plikach znajdują się tabele zawierające charakterystykę wiązań chemicznych. Nazwy poszczególnych kolumn to: nazwa łacińska, nazwa polska, nazwa systematyczna, nazwa - synonim, mechanizm działania, efekt farmakologiczny, zastosowanie. Notatka stanowi świetny mate...