Flotacja - strona 16

Powietrze

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • prof Kozakowski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2982

Informacje zawarte w notatce to: przemiany powietrza wilgotnego, mieszanie strumieni, schematy działania wentylacji grawitacyjnej, system belek chłodzących, moduły sufitowe, klimatyzatory, osuszanie powietrza. A także: badania jakości ścieków, ekonomiczne podstawy wyboru systemu zaopatrzenia...

Biopaliwa Stałe

Pobrań: 21
Wyświetleń: 2527

lub flotacji ług czarny- ług otrzymywany z drewna podczas procesu produkcji mas celulozowych, którego wartość...

Oczyszczanie wody - cz. 2

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Marek Orłowski
  • Gospodarka ściekowa - oczyszczanie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2268

: zagęszczenie grawitacyjne - wirówki flotacje laguny osadowe kondycjonowanie (bezpieczne pod względem chemicznym...

Techniki remediacji gleb

  • Politechnika Gdańska
  • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666

i ścieków, takich jak: koagulacja, flotacja, sedymentacja, adsorpcja, filtracja mechaniczna, wymiana jonowa...

Miedź - definicja i zastosowanie

  • dr Sławomir Daniel
  • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1659

) i fizykochemicznymi (flotacja). Powstałą na etapie flotacji pianę zawierającą związki miedzi zagęszcza się, filtruje...