Flotacja - strona 15

Chemia-opracowane pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio
 • Chemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008

jak najmniejszy stosunek powierzchni do objętości. Flotacja - metoda rozdziału rozdrobnionych substancji stałych...

Siarka w węglu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1162

grawitacyjną lub flotacji. W procesach chemicznego odsiarczania usuwamy z węgla nie tylko siarkę w połączeniach...

Wykład 13 Suszarnictwo

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987

przy przeróbce koncentratów rud otrzymywanych z flotacji, w produkcji wielkoprzemysłowej przy osuszaniu...

Egzamin z inżynierii środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Danuta Zalewska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

bezwł;różnica pręd przepływu wody;Flotacja- fiz-chem wzbogac,różnica napięcia powierzchni skład wyrażon...

Dyrektywa REACH - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Toksykologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

ręcznie, mechanicznie lub z wykorzystaniem siły grawitacji; poprzez rozpuszczanie w wodzie, flotację...

Metalurgia Cynku - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Białucki
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2835

flotacji, ręcznie lub grawitacyjnie. Koncentrat zawiera: 60% Zn; 2% Pb; 3-8% Fe; 3,5% Cu. • Galmany...