Kadm, ołów, rtęć i arsen - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kadm, ołów, rtęć i arsen - omówienie - strona 1 Kadm, ołów, rtęć i arsen - omówienie - strona 2 Kadm, ołów, rtęć i arsen - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


Kadm, ołów, rtęć i arsen – źródła tych pierwiastków, właściwości ogólne i biochemiczne, zachowanie i transport  w środowisku, procesy nagromadzania w organizmie (najbardziej narażone organy)  i  sieciach troficznych,   Kadm -rozproszony w skałach, srednia zawartosc 0,03-0,22ppm, większe koncentracje w zasadowych skałach  magmowych i łupkach. Duża podatność do tworzenia połączeń z S,bardziej mobilny niż Zn. Głównie występuje w  postaci dwuwartościowej i tworzy różne jony kompleksowe (CdOH,CdCl-) i chelaty organiczne. W alkalicznym środ.  wytrąca się węglan i fosforany Cd- słabo rozp.  Wietrzenie- łatwo uruchamiany Cd a potem wiązany przez materiały ilaste,wodorotlenki Fe i subst org. Kadm podlega  akumulacji w biolitach: węgiel bitumiczny i kamienny 0,1-10ppm, ropa naftowa-0,003-1ppm, benzyna 0,001ppm Gleba - w glebie o pH 4,5-5,5  jest b.mobilny a przy wyższym ulega unieruchomieniu,tworząc węglany; ale  kompleksowe kationy Cd są zawsze aktywne. Wzrost alkaliczności- spada sorpcja Cd przez wypieranie go z kompleksu  sorpcyjnego przez kationy metali alkalicznych – Ca2+. Właściwości biogeochem- rekultywacja gleb, ograniczają  toksyczność innych metali śladowych w glebach mało skuteczne w zanieczyszczeniu kadmem. Warunki nat- wystepow.  jak cynk. Odpady komunalne- kadm ulega uruchomieniu. Źródlo -nawozy fosforowe(maja dużo Cd); fosfor  wprowadzony do gleby zanieczyszczonej kadmem zmniejsza il jego form łatwo rozpuszcz. powodując ich przejście do  form związanych z węglanami i tlenkami. Gleby niezanieczyszcz.0,2-6 μg/l, gleby skażone pyłami hut metali  nieżelaznych-300-400 μg/l. Duża mobilność w glebie- szybko do łańcucha żywieniowego. Naturalna zawartość zależy  od występ. W skałach macierzystych,ale i przez człowieka. Średnia zawartość w glebach- 0,2-1.05ppm. Polska-0,2ppm.  Dopuszczalna zaw kadmu w glebach użytkowych rolniczo 3-5ppm,ale łatwo przyswajalny przez rośliny i obniża się tą  granice. Wprowadzenie do gleby zw.chelatujących, siarczkowych, sorbujących likwiduje częściowo przyswajanie  kadmu przez rośliny. Woda -zaw kadmu kształtuje się przez czynniki antropogeniczne. Jego nat zawartosc- 0,02 μg Cd/l co jest przekroczone  w rzekach. W morzu mniej niż w rzece, w oceanie przy powierzchni 5razy mniej niż w głębszych wodach.  Do wody  dostaje się przez transport,opad atmosfer. Szybko podlega wiązaniu w osadach rzek i zbiorników wodnych,przez  bakterie które wytrącają go w postaci siarczków. Nat.zaw kadmu 2ppm dla Wisły. Kadm z gleby przedostaje się do  wody. Woda pitna- 5 μg/l, ścieki do wody- 100 μg/l.  Toksyczność w wodzie b.duża, pobieranie przez rośliny i 

(…)

… przy niskim pH. Łatwo rozpuszcz. ale migracja do
hydrosfery ograniczona silna sorpcją przez minerały ilaste,wodorotlenki żelaza, glinu i przez subst. org. W próbkach
biolog tworzy różne formy,od prostych telnków po kompleksowe połączenia ze zw. org.
Gleba-formy arsenu zależą od warunków oksydacyjno -redukcyjnych i od procesów mikrobiolog- utlenianie arsenków
do arsenianów . alkilowe d. rozpuszcz. i lotne,toksyczne. Podlega sorpcji przez Fe i Al. wzrost zakwaszenia gleby
przyspiesza migracje w głąb gleby. średnio 0,2-16ppm. W ogrodzie dużo arsenu- przez arsenowe pestycydy.
Wody -w redukcyjnych i kwaśnych środowiskach jest ruchliwy i przechodzi do hydrosfery. Silnie redukujacy-H 3AsO3,
srednio redukcyjne- As3+ i AsH3, tlenowe-As(OH)3, HasO42-, H2AsO4-. Kwas arsenowy-leczniczy. Wody
powierzchniowe <40 μg/l…
…. rozmieszczenie w profilu glebowym odzwierciedla ilość w skałach macierzystych i służy
jako wskaźnik do prospekcji geochem. Niezanieczsz. gleby Pl 4x więcej niż w skałach podłoża. średnia nat. ilość Pb w
glebach PL to 18ppm. Dla wszystkich do 20ppm. Rozmieszczenie w różnych typach gleby jest zbliżone,zaznacza się
różnice gatunkowa- gleba lekka 16, ciężkie 21ppm. Często jest jako PbOH-. Pb(OH)4. Silnie wiazany…
… dla odpornych. Nadmiar kadmu z zaburzenia fotosyntezy, trnspiracji, DNA. Często kadm polączony z
cysteina i metionina. Rośliny odporne na wysokie stez. kadmu tworzą związki białkowe -fitochelatyny. Wrażliwość na
kadm wzrasta wraz z wiekiem. Interakcje kadmu z Zn i innymi metalami maja wpływ na zmniejszenie toksyczności.
Kadm w warzywach i owocach-0,002-0,083 ppm
zwierzęta i człowiek -łatwo wchłaniany,długo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz