Finanse publiczne i rynki finansowe - strona 67

Credit-rating

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1995

publicznego działające na rynku usług finansowych. Dwie największe agencje: Standard & Poor's oraz Moody's...

Obligacje - rynek kapitałowy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

o obligacjach, Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zarządzenia Ministra Finansów o emisji...

Prawo bankowe - Bank Centralny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Maciej Feliks
  • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

- cena jednego pieniądza wyrażona w drugim pieniądzu Finanse publiczne i prawo finansowe 3 czerwca 2011...

Klasyfikacja majątku publicznego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, 3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych...