Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Handel Zagraniczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Handel Zagraniczny - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Handel Zagraniczny - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Handel Zagraniczny - strona 3

Fragment notatki:

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stosunki między podmiotami gospodarki światowej, między krajami o różnych ustrojach, o różnym stopniu rozwoju. Ogólne rozmiary eksportu i importu krajów świata łącznie. Powiązania gospodarcze krajów z zagranicą, miejsce kraju w produkcji i dochodzie narodowym. Stosunki ekonomiczne nawiązywane miedzy różnymi podmiotami gospodarki świata.
1. Korzyści wynikające z wymiany międzynarodowej
2. Struktura handlu międzynarodowego
3. Treść i struktura bilansu płatniczego
4. Czynniki określające kurs walutowy
5. Problemy koordynacji polityki ekonomicznej
6. Międzynarodowy rynek kapitałowy * Teoria międzynarodowych stosunków gospodarczych - prawa ekonomiczne rządzące procesami zachodzącymi w gospodarce światowej.
*POLITYKA EKONOMICZNA:
- zagraniczna polityka ekonomiczna - analiza celów, środków i narzędzi stosowanych przez pojedyncze kraje w procesie rozwoju stosunków międzynarodowych.
- międzynarodowa polityka ekonomiczna - ocena metod koordynacjo stosunków międzynarodowych przez grupę państw lub w skali globalnej.
Zagraniczna czy międzynarodowa polityka ekonomiczna określa metody i środki osiągania przez państwo postawionych sobie celów gospodarczych oraz osiągania celów różnych krajów w drodze współpracy gospodarczej z zagranicą głównie przez zawierzanie międzynarodowych porozumień gospodarczych, jak też tworzenie wspólnych międzynarodowych instytucji i organizacji gospodarczych.
Podmioty Gospodarki Światowej - przedsiębiorstwa krajowe (narodowe)
- przedsiębiorstwa międzynarodowe (korporacje transnarodowe)
- gospodarki narodowe poszczególnych krajów wraz z instytucją państwa
- międzynarodowe (regionalne) ugrupowania integracyjne
- międzynarodowe organizacje gospodarcze
Gospodarka Światowa Zespół powiązań ekonomicznych między podmiotami uczestniczącymi w międzynarodowym podziale pracy. (powiązania handlowe, surowcowe, produkcyjne, technologiczne, finansowe, walutowe).
Międzynarodowy Podział Pracy Proces kształtowania się gospodarczych struktur w poszczególnych krajach na skutek określonych warunków naturalnych lub poziomu rozwoju techniki, w rezultacie czego określone gałęzie gospodarki uczestniczą w wymianie międzynarodowej. Proces obejmujący specjalizację produkcji w wybranych dziedzinach przetwarzania, ograniczenie lub rezygnację z produkcji w innych i wymianę handlową. Istotnym jego warunkiem jest wymiana towarów i usług. Czynniki - strukturalne, techniczne, instytucjonalne i koniunkturalne. Handel Zagraniczny Odpłatna wymiana towarów i usług z partnerami mającymi stała siedzibę poza granica państwa. Odnosi się do dóbr materialnych. Formy to eksport i import. Import polega na przywozie towarów z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym oraz na przyjęciu usług od cudzoziemców. Eksport to wywóz za granicę towarów pochodzenia krajowego lub w znacznym stopniu przetworzonych w kraju w celu ich sprzedaży oraz świadczenie usług cudzoziemcom.


(…)

…, Lichtenstein)
3. „BSWH” - Bałtycka Sfera Wolnego Handlu.
4. „EWEA” - Europejska Wspólnota Energii Atomowej.
5. NAFTA - Północno Amerykański Układ Wolnego Handlu, liberalizacja handlu wzajemnego towarami i przyspieszenie tempa jego rozwoju. (USA, Kanada, Meksyk)
6. LAFTA - Stowarzyszenie wolnego handlu Ameryki Łacińskiej, liberalizacja przepływu towarów i rozwój handlu.
7. MERCOSUR - Wspólny rynek Ameryki…
… funkcjonowania rynku międzynarodowego oraz jego związki z rynkami poszczególnych państw członkowskich.
- mechanizm wolnego rynku i handlu - „niewidzialna ręka rynku”, przepływ czynników w skali ugrupowania
- mechanizm rynku regulowanego - zajmują się koordynacją i unifikacją celów i środków
PODMIOTY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ - MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE
1. Status międzynarodowy członków
- międzynarodowe…
… najniższych jednostkowych kosztów produkcji
*Gospodarka światowa ma charakter dynamiczny. Tradycyjny międzynarodowy podział pracy i wymiana pomiędzy: Europą Zachodnią, Stanami Zjednoczonymi oraz krajami surowcowo rolniczymi. Wymiana bilansowana i równoważona w trójkącie. Jedną z przyczyn tego załamania był kryzys gospodarczy - załamanie dwustronnej wymiany, załamanie systemu waluty złotej, wzrost tendencji…
… rozwiniętych.
3. WTO - Światowa Organizacja Handlu, zniesienie barier, stojących na drodze wolnego handlu.
4. OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej I Rozwoju, powstała z inicjatywy USA, była reakcją na utworzenie EWG, osiąganie wysokiego wzrostu gospodarczego, najwyższy poziom zatrudnienia, pomoc biednym krajom.
KONKURENCYJNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
Konkurencja
Zjawisko , w którym uczestnicy dążą do zdobywania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz