Finanse publiczne i rynki finansowe - strona 66

Cechy gospodarki rynkowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

gospodarczych jest w niej rynek. Mówiąc o rynku nie mamy na myśli jakiegoś konkretnego rynku, np. rynku...

Finanse i bankowość wydatki

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

, na którym zawodzi rynek. Pewne zadania może bowiem wykonywać tylko i wyłącznie państwo (obronność, wymiar...

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Zadora
 • Finanse
Pobrań: 2261
Wyświetleń: 2604

na rynkach finansowych: pieniężnych (gdy reguluje bieżące niedobory płynności); pierwotnych (emisja akcji...

Podstawy finansów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

. Co to jest rynek finansowy, instrument finansowy i instytucja finansowa? Jakie są rodzaje instrumentó w finansowych...

Finanase i polityka finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1281

na takie środki. Na rynek finansowy składają się trzy jego zasadnicze człony tj. rynek pieniężny, walutowy...