Finanse publiczne gminy

Dochody gminy - finanse

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2632

gminy można podzielić na trzy następujące grupy: 1.Dochody publiczno-prawne przypadają gminom lub innym...

Pytania na egz z finansow

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

dywidendy, wskaźnik płynności bieżącej, inne wskaźniki, co wchodzi w skład finansów publicznych...

Sprawozdanie z wykonania budżetu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

w miejscach publicznych lub w inny sposób miejscowo przyjęty. * wykonanie budżetu gminy- wykonawcą budżetu...

Zadania gmin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

ZADANIA GMIN Zadania gminy obejmują sprawy z zakresu: Ładu przestrzennego, Gospodarki...

Formy współdziałania jednostek samorządu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2366

wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Rady zainteresowanych gmin...