Zadania gmin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania gmin - strona 1 Zadania gmin - strona 2

Fragment notatki:

ZADANIA GMIN
Zadania gminy obejmują sprawy z zakresu:
Ładu przestrzennego,
Gospodarki nieruchomościami,
Ochrony środowiska i przyrody,
Gminnych dróg i ulic,
Wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
Oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
Lokalnego transportu zbiorowego,
Ochrony zdrowia,
Pomocy społecznej,
Gminnego budownictwa mieszkaniowego,
Edukacji publicznej,
Kultury,
Porządku i bezpieczeństwa obywateli,
Polityki prorodzinnej,
Promocji gminy
Najważniejsze zmiany w zakresie pełnionych przez gminy zadań:
1994-1995 wprowadzenie tzw. programu pilotażowego,
1995 - zmiana zakresu zadań miast oraz powołano miejskie strefy usług publicznych,
1996 - obligatoryjne przejęcia prowadzenia szkół podstawowych przez wszystkie gminy
Wyłącznym źródłem dochodów samorządów są dochody własne; nie występują tzw. transfery z budżetu państwa.
Samorządy są w pełni finansowane z budżetu państwa; występuje brak dochodów własnych.
DECENTRALIZACJA FINANSÓW 1. Autonomia finansowa Sytuacja pośrednia 2. Pełna zależność od budżetu państwa PODZIAŁ DOCHODÓW pionowy poziomy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz