Fibroblast - strona 7

TNF - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

i fibroblasty: - pobudza czynność osteoblastów (niszczenie kości, hiperkalcemia, uszkodzenie nerek). Stymuluje...

Cytokiny - plejotropia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1449

śródbłonka i fibroblasty wpływa na proliferację i różnicowanie LimB (wytwarzanie przeciwciał) indukuje...

Układ dopełniacza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1155

D czynnik I czynnik H properdyna monocyty, makrofagi, fibroblasty, płuco, astrocyty monocyty...

Antygen - Przeciwciało

 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2191

przez komórki nabłonkowe i fibroblasty, produkcję białek ostrej fazy przez wątrobę, funkcjonuje jako endogenny...

Wirusologia - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wirusologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1519

i rdzenia kręgowego, wirusy ptasie w tym białaczek i mięsaków kur, źrodło erytrocytów, fibroblastów...

Oko - budowa, charakterystyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Histologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1484

gałki ocznej. Głównymi komórkami twardówki są fibroblasty. Oprócz fibroblastów występują także komórki...