Ferredoksyna

Fotofosforylacja cykliczna - wykład

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
  • Biochemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

I przechodzi do ferredoksyny, następnie do kompleksu cytochromów bf, dalej do plastocyjaniny i z powrotem...

Faza jasna fotosyntezy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biologia roślinna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1267

- ruch protonów chemicznym gradientem ferredoksyna zgodny z gradientem elektrochemicznym H+ Kompleks cyt...

Makro- i mikroelementy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biologia roślinna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1344

azotynów do jonu amonowego. NO2- + ferredoksyna red NiR NH4+ + ferredoksyna ox wycofywanie azotynów...

Sens fazy jasnej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biologia roślinna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

ferredoksyna - związana od strony stromy, ślizga się po powierzchni błony Po wybiciu elektronu z PS II powstaje...