Ferredoksyna

Fotofosforylacja cykliczna - wykład

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
  • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

I przechodzi do ferredoksyny, następnie do kompleksu cytochromów bf, dalej do plastocyjaniny i z powrotem...

Faza jasna fotosyntezy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biologia roślinna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1309

- ruch protonów chemicznym gradientem ferredoksyna zgodny z gradientem elektrochemicznym H+ Kompleks cyt...

Makro- i mikroelementy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biologia roślinna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

azotynów do jonu amonowego. NO2- + ferredoksyna red NiR NH4+ + ferredoksyna ox wycofywanie azotynów...

Sens fazy jasnej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biologia roślinna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

ferredoksyna - związana od strony stromy, ślizga się po powierzchni błony Po wybiciu elektronu z PS II powstaje...