Biochemia-pytania Zestaw 10

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia-pytania Zestaw  10 - strona 1 Biochemia-pytania Zestaw  10 - strona 2

Fragment notatki:

Zestaw 10
1. Powstający w intensywnie pracujących mięśniach kwas mlekowy może zostać wykorzystany do resyntezy glukozy. Gdzie zachodzi i jak się nayzwa ten proces? Ile „kosztuje” (w przeliczeniu na mole ATP) resynteza 1 mola glukozy z kwasu mlekowego?
2. Zapisz (jeśli potrafisz wzorami strukturalnymi) równania reakcji katalizowanych przez enzymy: a) syntetazę acylo-CoA b) izomerazę pentofosforanową c) dehydrogenazę glutaminianową
3. NADP+ (w formie zredukowanej) uczestniczy jako reduktor w wielu procesach biosyntezy.
a) Podaj pełną nazwę tego związku
b) Podaj dwa konkrente przykłady reakcji w których NADP+ uczestniczy jako reduktor (stosując wzory strukturalne)
4. Co wiesz o wewnątrzkomórkowej lokalizacji w komórkach zwierzęcych następujących procesów metabolicznych:
a) b-oksydacja kwasów tłuszczowych b) glukoneogeneza c) cykl mocznikowy d) transkrypcja e) szlak (cykl) pentozofosforanowy (fosfoglukonianowy)
f) glikoliza g) biosynteza kwasów tłuszczowych? 5. Wytłumacz hasła dla encyklopedii biologicznej (krótko i treściwie): a) efektor allosteryczny b) ferredoksyna c) F0F1 ATPaza d) aminokwas ketogenny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz